Vakcollegegroep.nl

Volgens moderne pedagogische opvattingen zou de basisschool een plek moeten zijn waar kinderen meer leren dan enkel taal en rekenen, maar een groot deel van het lesprogramma van basisschoolleerlingen is nog altijd gevuld met deze beide vakken, naast bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde. Deskundigen wijzen echter steeds vaker op het belang van expressievakken. Deze vakken vereisen andere vaardigheden dan de reguliere lessen, waardoor dit soort onderwijs voor kinderen een waardevolle aanvulling is op hun algehele ontwikkeling.

Door middel van expressievakken krijgen leerlingen vrij spel om hun emoties en gedachten te uiten. Bovendien geven dit soort vakken hen de mogelijkheid om hun creativiteit te tonen en verder te ontwikkelen. Tijdens de expressie lessen worden leerlingen extra gestimuleerd om zich uit te drukken en ervaren zij bovendien een lagere drempel om dat te doen. Op basisscholen worden tegenwoordig de volgende expressievakken gegeven:

  • Tekenen en handvaardigheid

Niet elk kind houdt van tekenen en knutselen. Toch is het belangrijk dat kinderen dit regelmatig doen. Het accent zou daarbij moeten liggen op het creatieve proces – het creatief bezig zijn – en niet op de (eind)resultaten, want niet ieder kind heeft evenveel talent. Belangrijk is dat kinderen leren om zelf ideeën te ontwikkelen en manieren vinden om deze ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. Door te tekenen en te knutselen verbeteren en verfijnen leerlingen hun motorische vaardigheden, waarbij ze leren zich te concentreren. Wanneer het resultaat van hun creatieve ideeën uiteindelijk aan de muur prijkt in een mooie lijst, te bestellen op https://dearsam.nl/, zal dat hun zelfvertrouwen enorm vergroten.

  • Muziek

Door samen muziek te maken, te zingen of te dansen wordt het kinderbrein optimaal gestimuleerd. Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende gebieden in onze hersenen samenwerken tijdens het zingen van een liedje. Dat zijn dezelfde delen van het brein die een kind nodig heeft om te leren lezen en rekenen en om zich te kunnen concentreren. Muzieklessen hebben daarom een positief effect op het leerproces van kinderen. Daarnaast is muziek het middel bij uitstek om emoties te tonen en over te brengen, ook voor jonge kinderen.

  • Dramatische expressie

Een groot aantal kinderen staat niet graag in de belangstelling en spreekt niet graag voor een groep. Door dit spelenderwijs te oefenen krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en wordt het minder eng. Het gezamenlijk opvoeren van een toneelstukje of een rollenspel leert kinderen om samen te werken. Door hen een rol te laten spelen die hen juist niet op het lijf geschreven is, leren ze zich te verplaatsen in een ander. Dramalessen worden dan ook ingezet om kinderen sociale vaardigheden aan te leren zodat ze deze vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Leren met plezier

Hoe invulling wordt gegeven aan de expressievakken hangt vaak af van het budget dat een school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het enthousiasme van de leraren speelt uiteraard een belangrijke rol. Naast het aanleren van de genoemde vaardigheden is het vooral belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan de expressievakken. Deze lessen zijn voor veel leerlingen een welkome aanvulling op de verplichte leervakken en zullen bovendien hun cognitieve ontwikkeling ten goede komen.