Vakcollegegroep.nl

Onderwijs op maat draagt bij aan een optimale leeromgeving. Om die reden werden verschillende methodes voor gepersonaliseerd leren ontwikkeld. Ook in Nederland is steeds meer vraag naar deze onderwijsvorm en daarom werd bijvoorbeeld het Agora-onderwijs bedacht en vormgegeven.

In Nederland wordt gepersonaliseerd leren tot nu toe voornamelijk toegepast op middelbare scholen en bij vervolgopleidingen. Leerlingen die op deze manier onderwijs volgen moeten zelfstandig kunnen werken en overzicht hebben wat betreft hun leerdoelen. Ook op basisscholen wordt tegenwoordig steeds vaker gewerkt met gepersonaliseerd leren. Zelfs in de laagste groepen wordt dit onderwijsconcept al toegepast.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Bij iedere methode die gebaseerd is op gepersonaliseerd leren wordt onderwijs op maat aangeboden. Elke leerling maakt zich de leerstof in zijn of haar eigen tempo eigen. Een leraar heeft hierbij eerder de functie van coach en zal ieder kind begeleiden bij het vaststellen van de leerdoelen en de planning om deze ook te behalen. Het einddoel is voor iedereen hetzelfde, alleen de weg ernaartoe kan voor iedere leerling verschillen.

Een individueel leerplan werkt in principe voor alle leerlingen goed: kinderen die moeite hebben met een bepaald vak kunnen daar in hun eigen tempo aan werken. Zittenblijven kan niet, want na de zomervakantie gaan ze gewoon verder waar ze zijn gebleven. Leerlingen die hun taak snel afronden kunnen door met een volgend hoofdstuk, waardoor zij geboeid en gemotiveerd blijven. Voor alle leerlingen geldt dat zij door gepersonaliseerd leren belangrijke vaardigheden ontwikkelen. Ze werken namelijk zelfstandiger en leren beter plannen en samenwerken.

Investeren in vernieuwend onderwijs

Het vraagt nogal wat van alle partijen wanneer voor gepersonaliseerd leren gekozen wordt. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zelf de regie in handen nemen en met hulp van hun coach hun eigen leerproces vormgeven. Leraren die gewend zijn om door middel van klassikale lessen hun kennis over te dragen zullen moeten omschakelen naar een rol als coach. Ze moeten hun leerlingen zelfstandig laten werken, alleen of in groepjes. Ook van ouders wordt verwacht dat zij betrokken zijn en hun kinderen sturen en begeleiden, zeker wanneer het gaat om erg jonge kinderen.

Lesboeken worden grotendeels vervangen door tablets of Chromebooks. Leerlingen vinden hierop hun lesstof en de bijbehorende opdrachten. Hun individuele planning en vorderingen worden via hun eigen account bijgehouden. Zo hebben zowel zijzelf als hun coach altijd een duidelijk overzicht. Digitale hulpmiddelen worden door de scholen verstrekt en vragen om een niet geringe financiële investering. Bij gebrek aan budget kunnen bedrijfsleningen bijdragen aan de financiering ervan.

Niet vrijblijvend

Gepersonaliseerd leren is niet vrijblijvend. Ook hierbij staan de leerdoelen vast waarmee de schoolperiode uiteindelijk wordt afgesloten. Door middel van individuele gesprekken met de coach wordt in de gaten gehouden of een leerling op de goede weg is of dat er bijsturing gewenst is.