Vakcollegegroep.nl

De jeugd groeit tegenwoordig op met internet. Daarom wordt sinds enkele decennia computerles gegeven op scholen. Door sommige leerkrachten is er al eens geëxperimenteerd met digitaal onderwijs en nu we te maken hebben met de coronamaatregelen die onder meer geleid hebben tot een tijdelijke sluiting van scholen, blijkt digitaal onderwijs een uitkomst te zijn.

Om digitaal onderwijs te kunnen volgen moeten kinderen uiteraard wel over digitale kennis en vaardigheden beschikken. Hier werd door de overheid al enige jaren aandacht aan besteed: er zijn een aantal plannen opgesteld over een traject naar digitale geletterdheid.

In de meeste huishoudens zijn meerdere computers, laptops of MacBooks aanwezig. Gezinnen die minder geld te besteden hebben kiezen in de regel voor een refurbished MacBook pro 2015, die vaak voor een redelijke prijs te verkrijgen is. Zo is men verzekerd van een goede kwaliteit. Omdat kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd gebruikmaken van apparaten zoals de MacBook, weten zij hier goed mee om te gaan. Uiteraard zijn er ook nog steeds gezinnen waar om de een of andere reden geen digitale apparaten aanwezig zijn. Daarom zijn computerlessen op school van groot belang.

Digitaal onderwijs is een goede aanvulling op het normale onderwijs, maar uitsluitend digitaal onderwijs vanuit huis is om meerdere redenen niet wenselijk. Tijdens de crisis was dit uiteraard een goede tijdelijke oplossing, maar onder normale omstandigheden geniet het klaslokaal de voorkeur. De interactie die plaatsvindt op school tussen leerkracht en leerlingen en tussen de leerlingen onderling speelt immers een belangrijke rol bij het leerproces.

Met digitaal onderwijs is het eenvoudig om lesmateriaal aan te passen aan de capaciteiten van individuele leerlingen. Bij klassikaal onderwijs daarentegen is het nodig om een programma te maken dat voor een hele groep geschikt is. Dat betekent dat er voor individueel onderwijs extra tijd moet worden uitgetrokken. Onderwijs op maat, waarvoor het digitaal onderwijs dus heel geschikt is, wordt steeds vaker op scholen toegepast en is inmiddels bij veel ouders geliefd. Een ander voordeel van digitaal onderwijs is de gevarieerdheid van de programma’s. Dit blijkt zowel voor de docenten als voor de leerlingen bevorderlijk te zijn. Tevens zorgt het gebruik van video’s in het lesmateriaal ervoor dat de kinderen beter opletten tijdens de les.

Er zijn echter ook nadelen geconstateerd bij het geven van digitaal onderwijs. Zo blijkt het moeilijk te zijn om te controleren of leerlingen zich daadwerkelijk bezighouden met de lessen. Entertainment sites kunnen niet altijd geblokkeerd worden en dit zorgt voor onnodige afleiding. Voorts kost het samenstellen van een digitale les meer tijd dan het maken van een gewone les omdat de docent zich ook in de software moet verdiepen. Ook blijkt dat leerlingen die veelvuldig digitaal onderwijs hebben minder goed kunnen schrijven. Tenslotte blijft de lesstof beter in het hoofd hangen wanneer het opgeschreven wordt in plaats van getypt. In de toekomst zal er naar verluidt steeds meer digitaal onderwijs in combinatie met gewoon onderwijs plaatsvinden.